Hamjens (feat. Amir Azimi)Музыкант: Shahin Najafi
Альбом: Sale Khoon
Длина: 6:50
Жанр: Иное

На английском языке:

نفس بکش اگر چه می دونم هوا سمّیه
واسه تو که پاک بودی و من در پیه
اسم و رسمی که شاید قاتق نونم بشه
نه شهرتی که زمانی قاتل جونم بشه

که به کم قانع نمیشدم و پنجره هارو
می شکوندم به هوس هوا حنجره هارو
می بریدم و همیشه ام حق با من بود
اما تو یه بار نپرسیدی حق من کو

نپرسیدی حریر قلبتو به چی باختم
گله نکردی چرا از تنت جاده ساختم
نخندیدی به شادیهای کوچیک و مسخرم
نرنجیدی از خنده ها و کنایه های من

کوچیک موندی پیشم تا که فک کنم بزرگم
گذشتی از خودت تا شاید منم بگذرم-
از خودم.من گذشتم از همه،جز خودم
چطورله کردم جسد خاطره هارو

چطور طی کردم ساعت و فاصله هارو
تو رو گرون خریدم و خودم و ارزون فروختم
بزار یه بار راست بگم آره من دیگه سوختم

بنویس که چطور ما رو شکوندن
بنویس از اونا که رفتن و موندن
بنویس از اونایی که دست باد
کنده بی ترحم ریشه هاشونو

حالا شاهین تو فقط یه مرغ خونگیه
پریدن واسم توهم مث دیونگیه
من یه ماکتم از شوالیه ی بی وطن
پانچا ها هم به دن کیشوت بودنم می خندن

تو می دونستی که من پایه ی تن تو نیستم
خم میشم وقتی همه دارن انکار می کنن
چرا چون از جنس من بودی و عشقی که
مث فحش ناموسی میشه واسه بقیه

واسه خواب تو بغل قوی مردی که مخمل تن پلنگ و اوج اروتیکه
که می دره حرم چشم تورو تو پرده
دردِ فاصله ای که بره برنگرده
خیس و مچاله بشه تن عرق کرده

گر بگیره مث آتیشی رو کول برده
سرده یخ زده غمی که تو این نبرده
نابرابر و یه لشکر و یه فرده
بنویس که چطور مردم مارو پس زدن

تورفتی بالا دار اونا نشستن،دس زدن
عشقی که جوک میشه و بهش می خندن
بنویس که چطور مارو با دس نشون می دادن

بنویس که چطور ما رو شکوندن
بنویس از اونا که رفتن و موندن
بنویس از اونایی که دست باد
کنده بی ترحم ریشه هاشونو

Переведено на русский язык:

Дыхание если Знаю, что гадать. Она
Я Чистый, и я В Смазка
Фамилию чиновника Это может قاتق J’ Spyke
Не Так, что, когда Убийца جونم Spyke

Что Убедить نمیشدم и Окна Борона
Может Йе-дель shekoondam, в Трубы Хуа Борона
Может Суд и Всегда прав Я был
Но вы Я نپرسیدی Право Ку

نپرسیدی Шелк قلبتو Что Знаю
Экипаж Не, почему От начала дороги Я не
نخندیدی Слишком мало شادیهای И مسخرم
نرنجیدی Смех и Подтекст Я

Мало монды Для меня, что челюсть Я взрослый
گذشتی Себя Может быть, это … —
От Сам.Я иду через много Из Все, кроме Сам
چطورله Они взяли труп Память Борона

Как Во время получил Регистрации и расстояние Борона
У вас дорого Я купил и Себя и ارزون Продам
Листья’ Время Просто чтобы сказать, Да, я не По

Писать Как это происходит Роу شکوندن
Тип От них, что Иди и Munden
Писать Кто Дует
Башка Жаль корневой Другие вещи

Сейчас Ястреб ты Только курица خونگیه
Прыжки Иллюзия, имя, E. G دیونگیه
Я А ماکتم из Рыцарский Родина
پانچا Также Кихот, который может خندن

Вы Вы знаете, что Я базовый тон Не
Согнуть Я очень благодарен Все, что они хотят, чтобы отрицать Конане
Почему На основании моего пола, вы были И любовь, которая
Как Порно ناموسی Поле для Остальные

Я Вы подмышки Сильный мужчина, бархат Тон леопарда и топ اروتیکه
Что Может Valley храм Глаза Торо u Жалюзи
Боль Расстояние, на которое . برنگرده
Влажный и Скомканный Озера пота. Я

Профессиональный Выглядело آتیشی РО Коул,
Род Замороженные сожалением, что Это Ничего
Неравенство и Разделение فرده
Писать Как Люди завтра, так ,

تورفتی Вверх, em Сидит, дас ,
Любовь, что Отель шутки и Я могу خندن
Писать Как Завтра, des Шпильки могут Спам

Летом Это, как мы Роу شکوندن
Писать Den Em Пойти и Мюнден
Писать Из них Руки Дуя
Пень, Другие вещи, которые, к сожалению корневой


Комментарии закрыты.